TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỒNG BẢO TRỢ TÀI CHÍNH

Tại sao cần làm bảo trợ tài chính?
Sau khi hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), tại đây, người bảo lãnh phải hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh cho thấy rằng đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.
Thu nhap cua nguoi dong bao tro tai chanh
Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn đó.
Trách nhiệm của việc bảo trợ tài chính
Khi người bảo lãnh hoặc người đồng bảo trợ tài chính ký vào đơn I-864, tức là họ đã cam kết với chính phủ Mỹ rằng người được bảo lãnh từ Việt Nam sang định cư sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm và lo mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt,.. đối với người mà mình xin bảo trợ.
Bao tro tai chinh
Nếu người bảo trợ không cung cấp đầy đủ cho người được bảo trợ, thì phía chính phủ sẽ phải cung cấp cho họ dựa trên những chương trình của chính phủ. Bên cạnh đó, các cơ quan chính phủ có quyền dựa trên bộ bảo trợ tài chính, để kiện và bắt người bảo trợ phải đứng ra trả lại cho chính phủ những chi phí mà chính phủ Mỹ chi trả bao gồm luôn những chương trình bảo hiểm y tế của trẻ em ở tiểu bang.
Trường hợp nào không cần bộ bảo trợ tài chính?
Đối với tất cả hồ sơ bảo lãnh thì luôn cần phải có bộ bảo trợ tài chính đi kèm. Nhưng bên cạnh đó thì chính phủ Mỹ cũng đưa ra một số trường hợp được miễn làm bộ bảo trợ tài chính. Đó là những trường hợp sau:
•    Con dưới 18 tuổi là công dân Mỹ
•    Quá phụ của công dân Mỹ tự bảo lãnh cho mình sang Mỹ khi chồng mất
•    Vợ con của công dân Mỹ hay thường trú nhân mà chính họ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.
•    Những người đã từng sống và làm việc tại Mỹ, đóng trên 40 quarter (tương đương 10 năm làm việc) cho chính phủ Mỹ, thì những người này không cần làm bộ bảo trợ tài chính.
Tổng hợp

Công ty Di trú & Quốc tịch chuyên tư vấn bảo lãnh định cư Mỹ
Điện thoại: (8428) 38 222 102 – Hotline: 0912800877
Website: ditruquoctich.com
Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà Master, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *