LỊCH NGHỈ LỄ GIÁNG SINH CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VÀ LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ

Bộ phận Thị thực Không Định cư, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ Năm ngày 24 tháng 12 và thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 và ngày 1 tháng 1 năm 2021
Các đương đơn xin thị thực có lịch hẹn phỏng vấn vào ngày 24 tháng 12 đã được dời lịch hẹn sang thứ Tư ngày 23 và sẽ nhận được thông báo về ngày hẹn mới qua email và tin nhắn theo thông tin mà đương đơn đăng ký trên tài khoản tại ustraveldocs.com.
Các dịch vụ dành cho công dân Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 12 nhưng vẫn chưa nhận được huớng dẫn đặt lại lịch hẹn, vui lòng liên hệ qua các trang web:

•    Đối với các dịch vụ công dân Hoa Kỳ, nhấp vào đây.
•    Đối với đương đơn xin thị thực định cư, nhấp vào đây.
•    Đối với đương đơn xin thị thực không định cư, nhấp vào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *